Col·laboració amb el Museu de Menorca (07/08/2019)

Des de l'Associació de Persones Sordes de Menorca ens complau informar que, gràcies al servei d'atenció a persones sordes de Fundació per a Persones amb Discapatitat de Menorca, s'ha iniciat una col·laboració amb el Museu de Menorca. Aquesta iniciativa fa accessibles els seus vídeos informatius amb la incorporació de la llengua de signes mitjançant el servei d'interpretació. 

Aquí teniu el primer vídeo accessible "Ciego tocando la zanfonia": 

Desde la Asociación de Personas Sordas de Menorca nos complace informar que, gracias al servicio de atención a personas sordas de Fundación para Personas con Discapatitat de Menorca, se ha iniciado una colaboración con el Museo de Menorca. Esta iniciativa hace accesibles sus vídeos informativos con la incorporación de la lengua de signos mediante el servicio de interpretación.

He aquí el primer vídeo accesible "Ciego Tocando la zanfonía":

Otras noticias de Assorme