Conveni de col·laboració amb l'associació cultural "Junts as Pla" (25/02/2021)

Tenim el plaer d'informar-vos que l'Associació de Persones Sordes de Menorca juntament amb l'Associació cultural Junts as Pla hem signat un conveni de col·laboració amb l'objectiu de fomentar l'autonomia de les persones sordes i l'eliminació de barreres de comunicació que permeti la plena igualtat i participació social de les persones sordes; de realitzar activitats d'informació i sensibilització de la societat sobre les característiques i necessitats de les persones sordes; apostar per l'art i la cultura com a fonaments sobre els quals basar la recuperació de l'entorn des Pla de Sant Joan a Ciutadella de Menorca i unificar esforços i promoure accions conjuntes.

Estem segurs que aquest serà l'inici d'una fructífera relació d'on sorgiran accions molt positives per ambdues associacions.

Tenemos el placer de informaros que la Asociación de Personas Sordas de Menorca junto con la Asociación cultural Junts as Pla hemos firmado un convenio de colaboración con el objetivo de fomentar la autonomía de las personas sordas y la eliminación de barreras de comunicación que permita la plena igualdad y participación social de las personas sordas; de realizar actividades de información y sensibilización de la sociedad sobre las características y necesidades de las personas sordas; apostar por el arte y la cultura como cimientos sobre los cuales basar la recuperación del entorno des Pla de Sant Joan en Ciutadella de Menorca y unificar esfuerzos y promover acciones conjuntas.

Estamos seguros que este será el inicio de una fructífera relación de donde surgirán acciones muy positivas para ambas asociaciones.

 

null

 

Otras noticias de Assorme