Diada de Sant Jordi, dia del llibre (23/04/2020)

Des d'ASSORME volem celebrar la Diada de Sant Jordi amb el "Recull Toponímic de Menorca en Llengua de Signes", el primer llibre editat en llengua de signes a Menorca.

Un projecte fruit de la cooperació entre entitats del moviment associatiu de persones sordes i de la comunitat sorda; fomentant l’associacionisme, i també gràcies al suport econòmic de Caixa Colonya Fundació Guillem Xifré i a la col·laboració de la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca.

https://www.assorme.org/es/noticias/detalle/recull-toponimic-de-menorca-en-llengua-de-signes-5022020/1161

 

Desde ASSORME queremos celebrar el Dia de Sant Jordi con el  "Recull Toponímic de Menorca en Llengua de Signes"​, el primer libro editado en lengua de signos en Menorca.

Un proyecto fruto de la cooperación entre entidades del movimiento asociativo de personas sordas y de la comunidad sorda; fomentando el asociacionismo, y también gracias al apoyo económico de Caixa Colonya Fundació Guillem Xifré y la colaboración de la Fundación para Personas con Discapacidad de Menorca.

https://www.assorme.org/es/noticias/detalle/recull-toponimic-de-menorca-en-llengua-de-signes-5022020/1161

Otras noticias de Assorme