Diccionari de la Llengua de Signes Espanyola, Fundació CNSE (05/03/2020)

Ens complau anunciar-vos que Fundació CNSE ha creat l'aplicació de l'Diccionari de la Llengua de Signes Espanyola, que es pot descarregar gratuïtament per a Android i per a iOS a través de Google Play i App Store respectivament.

Els signes que apareixen són fruit d'anys d'investigació en què han participat diferents federacions i associacions que formen part del moviment associatiu de la Confederació Estatal de Persones Sordes. Les persones que surten a les fotografies i els vídeos són professionals sords experts en llengua de signes espanyola.

S’ha ampliat el nombre d'entrades de l'Diccionari, comptant en l'actualitat amb més de 5.700 signes. Aquests nous signes s'han incorporat al Diccionari després de revisar en profunditat les nostres bases lexicogràfiques, és a dir, els materials elaborats durant anys per la Fundació CNSE.

L'enllaç és:

https://youtu.be/vc6f6bjjN_w

 

Nos complace anunciaros que Fundación CNSE ha creado la aplicación del Diccionario de la Lengua de Signos Española, que se puede descargar gratuitamente para Android y para iOS a través de Google Play y App Store respectivamente.

Los signos que aparecen son fruto de años de investigación en el que han participado diferentes federaciones y asociaciones que forman parte del movimiento asociativo de la Confederación Estatal de Personas Sordas. Las personas que aparecen en las fotografías y los vídeos son profesionales sordos expertos en lengua de signos española.

Se ha ampliado el número de entradas del Diccionario, contando en la actualidad con más de 5.700 signos. Estos nuevos signos se han incorporado al Diccionario tras revisar en profundidad nuestras bases lexicográficas, es decir, los materiales elaborados durante años por la Fundación CNSE.

El enlace es:

https://youtu.be/vc6f6bjjN_w

Otras noticias de Assorme