Imatges V Jornada " Inclusió educativa de l'alumnat sord" (19/11/2019)

Compartim algunes fotos de la V jornada "Inclusió educativa de l'alumnat sord" que es va dur a terme el dia 19 de novembre a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Maó. Va suposar un espai d'intercanvi d'experiències, amb la participació de professionals de diferents perfils. "L'enfocament de la lectoescriptura en casos de sordceguesa", per Lluís Barceló Coblijn, lingüista, amb el doctorat europeu, especialitzat en l'evolució del llenguatge i en les estructures biològiques que el constitueixen i per Ariadna Monjo Oliver, intèrpret de llengua de signes, docent d'educació primària i mediadora comunicativa del CIFP Son Llebre i "Educación bilingüe - aprendizaje - experiencia en el aula", per Laura Espejo, mestra sorda d'educació infantil que recentment ha iniciat un projecte d'eines educatives en llengua de signes per a infants a les xarxes socials de Youtube i Instragram, "Aprende con Lauu".

 

La conclusió de la jornada ha estat continuar contribuint a treballar estratègies comunicatives i metodològiques específiques per a l'alumnat sord i sordceg, oferint tots els recursos existents, així com la figura de professionals referents, professors sords, assessors i intèrprets de llengua de signes dins de l'àmbit educatiu, per a facilitar l'accés a la informació i/o contingut curricular. 
 
La finalitat d'aquesta jornada és intercanviar experiències, així com sensibilitzar a la comunitat educativa sobre la realitat de l'alumnat sord i de les barreres de comunicació en el context d'aula: només així podem caminar cap a la inclusió educativa de l'alumnat sord. Des de l'Associació de Persones Sordes de Menorca volem expressar el nostre agraïment tant a ponents, organitzadors com a participants i a la col·laboració de l'Ajuntament de Maó i de Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca per haver-ho fet, un any més, possible. Fins la propera!
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Compartimos algunas fotos de la V jornada "Inclusión educativa del alumnado sordo" que se llevó a cabo el día 19 de noviembre en la Sala de Plenos del Ayuntamiento de Maó. Supuso un espacio de intercambio de experiencias, con la participación de profesionales de diferentes perfiles. " L'enfocament de la lectoescriptura en casos de sordceguesa", por Lluís Barceló Coblijn, lingüista, con el doctorado europeo, especializado en la evolución del lenguaje y en las estructuras biológicas que lo constituyen y por Ariadna Monjo Oliver, intérprete de lengua de signos, docente de educación primaria y mediadora comunicativa del CIFP Son Llebre y "Educación bilingüe - aprendizaje - experiencia en el aula", por Laura Espejo, maestra sorda de educación infantil que recientemente ha iniciado un proyecto de herramientas educativas en lengua de signos para niños en las redes sociales de Youtube y Instragram, "Aprende cono Lauu".

La conclusión de la jornada ha sido continuar contribuyendo a trabajar estrategias comunicativas y metodológicas específicas para el alumnado sordo y sordociego, ofreciendo todos los recursos existentes, así como la figura de profesionales referentes, profesores sordos, asesores e intérpretes de lengua de signos dentro del ámbito educativo, para facilitar el acceso a la información y/o contenido curricular. 

La finalidad de esta jornada es intercambiar experiencias, así como sensibilizar a la comunidad educativa sobre la realidad del alumnado sordo y de las barreras de comunicación en el contexto de aula: solo así podemos andar hacia la inclusión educativa del alumnado sordo. Desde la Asociación de Personas Sordas de Menorca queremos expresar nuestro agradecimiento tanto a ponentes, organizadores como a participantes y a la colaboración del Ayuntamiento de Maó i de Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca por haberlo hecho, un año más, posible. Hasta la próxima!

null

null

null

null

null

Otras noticias de Assorme