Informació accessible per ÀGILS Accessibilitat (07/04/2020)

Des d'ASSORME us feim arribar els vídeos informatius accessibles amb locució, text i llengua de signes que AGILS Accessibilitat ha publicat sobre l'estat d'alarma: 

Des de ASSORME os compartimos los vídeos informativos accesibles con locución, texto y lengua de signos que AGILS Accesibiidad ha publicado sobre el estado de alarma: 

 

  • Dubtes i respostes / Dudas y respuestas: 

  • Claus i protocols / Claves y protocolos:

  • Mobilitat de les persones amb discapacitat / Mobilidad de las personas con discapacidad:

Otras noticias de Assorme