Informació oficial sobre la vacunació de Covid-19 accessible per a Persones Sordes (25/01/2021)

Des del Servei d'Atenció a Persones Sordes de Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca hem adaptat a la llengua de signes la principal informació oficial sobre la vacunació de Covid-19 per tal de fer-ho accessible per a les persones sordes.

Si teniu alguna consulta més sobre el tema, us podeu dirigir a: saps@fundaciodiscap.org o contactar a través de missatge o videocridada al 618 63 59 41.

 

Desde el Servicio de Atención a Personas Sordas de Fundación para Personas con Discapacidad de Menorca hemos adaptado la principal información oficial sobre la vacunación de Covid-19 a la lengua de signos para hacerlo accesible para las personas sordas.

Si tiene alguna consulta más sobre el tema, puede dirigirse a: saps@fundaciodiscap.org o contactar a través de mensaje o videocridada al 618 63 59 41.

Otras noticias de Assorme