Informació SVisual “Coronavirus” (10/03/2020)

La CNSE i la Fundació CNSE estan treballant perquè les persones sordes tinguin garantit l'accés a la informació oferta pel Ministeri de Sanitat sobre el Coronavirus i als telèfons d'atenció a disposició de la ciutadania.

Per facilitar l'accés telefònic, s’ha instal·lat un botó d'accés directe al Servei de videointerpretació SVisual, perquè qualsevol persona sorda que ho desitgi pugui accedir de manera directa a el telèfon d'informació sobre el coronavirus de la seva comunitat autònoma. El botó només estarà disponible, de moment, a l'app mòbil (fins que en els propers dies es llanci la nova web per a l'accés als usuaris) i no estarà a la pantalla principal de l'app de SVisual, sinó que estarà en "d'altres serveis", juntament amb el de l'091 i el 062.

També us posem l’enllaç del vídeo informatiu sobre el coronavirus de Fundació CNSE.

 

La CNSE y la Fundación CNSE están trabajando para que las personas sordas tengan garantizado el acceso a la información ofrecida por el Ministerio de Sanidad sobre el Coronavirus y los teléfonos de atención a disposición de la ciudadanía.

Para facilitar el acceso telefónico, se ha instalado un botón de acceso directo al Servicio de videointerpretación SVisual, para que cualquier persona sorda que lo desee pueda acceder de manera directa al teléfono de información sobre el coronavirus de su comunidad autónoma. El botón sólo estará disponible, de momento, en la app móvil (hasta que en los próximos días se lance la nueva web para el acceso a los usuarios) y no estará en la pantalla principal de la app de SVisual, sino que estará en "otros servicios", junto con el del 091 y el 062.

http://www.svisual.org/

https://svisual.org/ayuda.php

También os ponemos el enlace del vídeo informativo sobre el coronavirus de Fundación CNSE.

 

Otras noticias de Assorme