La pàgina web de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca accessible per a Persones Sordes I

Amb l'objectiu de fer accessible la informació que trobaràs a la pàgina web de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, desde l'Associació de Persones Sordes de Menorca adaptem a la llengua de signes algunes informacions que poden ser del teu interès:

Con el objetivo de hacer accesible la información que encontrarás en la página web del Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca, desde la Asociación de Personas Sordas de Menorca adaptamos a la lengua de signos algunas informaciones que pueden ser de tu interés:

Otras noticias de Assorme