La pàgina web de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca accessible per a Persones Sordes II

A continuació t'expliquem com accedir a aquestes informacions d'interès i què hi trobaràs a la pàgina web de l'Ajuntament de Ciutadella que desde l'Associació de Persones Sordes de Menorca hem adaptat a la llengua de signes per fer-ho accessible per a Persones Sordes.

A continuación te explicamos cómo acceder a estas informaciones de interés y que encontrarás en la página web del Ayuntamiento de Ciutadella que desde la Asociación de Personas Sordas de Menorca hemos adaptado a la lengua de signos para hacerlo accesible para Personas Sordas.

Otras noticias de Assorme