Memòria Estalvi Ètic, Caixa Colonya

Us presentem la Memòria Estalvi Ètic de Colonya Caixa Pollença, que com cada any, contribueixen amb l'Associació de Persones Sordes de Menorca i ens ajuden a poder seguir endavant amb els nostres projectes:

Os presentamos la Memoria Ahorro Ético de Colonya Caixa Pollença, que como cada año, contribuyen con la Asociación de Personas Sordas de Menorca y nos ayudan a poder seguir adelante con nuestros proyectos:

Otras noticias de Assorme