Missatge de suport al personal de Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca (08/04/20)

Les persones associades d’ASSORME ens sumem a la iniciativa de Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca i enviem un missatge d’ànims i de suport a les seves persones treballadores que, d’una manera o altra, continúen amb la seva tasca.

Aquest missatge és per vosaltres!

 

Las personas asociadas de ASSORME nos sumamos a la iniciativa de Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca i mandamos un mensaje de ánimo y apoyo para sus personas trabajadoras que, de una forma u otra, continuan con su labor.

Este mensaje es para vosotros/as!

 

Otras noticias de Assorme