Presentació Junts as Pla, adaptat per a persones sordes (23/12/2020)

ASSORME té com a objectiu promoure la inclusió de les persones sordes facilitant el seu accés a la informació i la seva participació en la vida social, cultural, política econòmica. Gràcies a la col.laboració de l'Ajuntament de Ciutadella s'ha iniciat l'adaptació a la llengua de signes de continguts sobre recursos sociocomunitaris a les xarxes socials.

En col.laboració amb l'associació Junts as Pla publiquem la seva presentació a la que explica el seu objectiu de ser referent cultural i artístic a Ciutadella de Menorca que amb la col.laboració d'institucions i entitats podrà dinamitzar aquest espai tan emblemàtic.​

ASSORME tiene como objetivo promover la inclusión de las personas sordas facilitando su acceso a la información y su participación en la vida social, cultural, política económica. Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Ciutadella ha iniciado la adaptación a la lengua de signos de contenidos sobre recursos sociocomunitarios en las redes sociales.

En colaboración con la asociación Juntos as Plan publicamos su presentación en la que explica su objetivo de ser referente cultural y artístico en Ciutadella de Menorca que con la colaboración de instituciones y entidades podrá dinamizar este espacio tan emblemático.

 

Otras noticias de Assorme