Recull Toponímic de Menorca en Llengua de Signes (5/02/2020)

Des de l’Associació de Persones Sordes de Menorca ens complau presentar la primera edició del Recull Toponímic de Menorca en Llengua de Signes.

Aquest dossier dut a terme durant l’any 2019 està dedicat a l’illa de Menorca, als seus municipis, fars i algunes platges i urbanitzacions. Consisteix en una primera edició de la publicació dels signes propis de Menorca amb la finalitat de promoure el seu ús en llengua de signes i la facilitar l’accessibilitat en l’àmbit sociocultural.

El leitmotiv d’aquest projecte és la demanda de la comunitat sorda de les Illes Balears per difondre els signes propis de cada indret de Menorca en la llengua de signes, llengua pròpia de les persones sordes.

L’Associació de Persones Sordes de Menorca, amb el compromís de representar i reivindicar l’ús de la llengua de signes, a través d’aquesta publicació, com a punt de partida, pretén promoure la normalització lingüística en tots els àmbits, per tal de tenir transcendència entre la ciutadania i enriquir la cultura i història menorquina i balear, a la vegada que donar visibilitat  a la comunitat sorda.

Aquesta publicació ha estat fruit de la cooperació entre entitats del moviment associatiu de persones sordes i de la comunitat sorda; fomentant l’associacionisme, i també gràcies al suport econòmic de Caixa Colonya Fundació Guillem Xifré i a la col·laboració de la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca.

Esperem que aquesta primera publicació sigui un inici de la creació de recursos en llengua de signes, per tal de preservar i potenciar el seu ús a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Aquí us presentem aquest recull toponímic de Menorca en Llengua de Signes fruit del treball i participació de moltes persones i entitats.

Per més informació sobre com adquirir un exemplar, us podeu posar en contacte via mail assorme@assorme.org o trucant al 971 37 15 35.

 

 

Desde la Asociación de Personas Sordas de Menorca nos complace presentar la primera edición de la Recopilación Toponímica de Menorca en Lengua de Signos.

Este dossier llevado a cabo durante el año 2019 está dedicado a la isla de Menorca, en sus municipios, faros y algunas playas y urbanizaciones. Consiste en una primera edición de la publicación de los signos propios de Menorca con el fin de promover su uso en lengua de signos y facilitar la accesibilidad en el ámbito sociocultural.

El leitmotiv de este proyecto es la demanda de la comunidad sorda de las Islas Baleares para difundir los signos propios de cada lugar de Menorca en la lengua de signos, lengua propia de las personas sordas.

La Asociación de Personas Sordas de Menorca, con el compromiso de representar y reivindicar el uso de la lengua de signos, a través de esta publicación, como punto de partida, pretende promover la normalización lingüística en todos los ámbitos a fin tener trascendencia entre la ciudadanía y enriquecer la cultura e historia menorquina y dar visibilidad a la comunidad sorda.

Esta publicación ha sido fruto de la cooperación entre entidades del movimiento asociativo de personas sordas y de la comunidad sorda; fomentando el asociacionismo, y también gracias al apoyo económico de Caixa Colonya Fundación Guillem Xifré y a la colaboración de Fundación para Personas con Discapacidad de Menorca.

Esperamos que esta primera publicación sea un inicio de la creación de recursos en lengua de signos, para preservar y potenciar su uso en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

Aquí les presentamos esta recopilación toponímica de Menorca en Lengua de Signos fruto del trabajo y participación de muchas personas y entidades.

Para más información sobre como adquirir un ejemplar, os podéis poner en contacto a través del mail assorme@assorme.org o llamando al 971 37 15 35.

https://menorcaaldia.com/2020/02/08/fotos-todos-los-nombres-de-menorca-en-lengua-de-signos/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1581160953

nullnull

Mostra Recull Toponímic de Menorca en LS

 

Otras noticias de Assorme