Servei online del Servei d'Atenció a Persones Sordes (03/04/2020)

En aquests dies en què estem aïllats, la comunicació amb la família i amb els serveis essencials d'atenció a la ciutadania són principalment a través de telèfon.

Des del Servei d'Atenció a Persones Sordes de la Fundació seguim treballant des de casa per a atendre les necessitats de les persones sordes, principalment en l'accés a la comunicació.

Mantenim el contacte amb persones sordes a través de videotrucades, en molts casos diàriament, mitjançant en la comunicació amb les famílies, en les gestions, en l'anul·lació de cites, intermediant amb els serveis telefònics de el servei d'ocupació, etc.

A través de la Federació de Persones Sordes de les Illes Balears es coordina l'atenció sanitària i social, a través d'un protocol d'actuació i de la feina en grup per compartir l'informacIó.

El treball amb les famílies és també important per oferir suport a les tasques escolars i en activitats amb les que divertir els més petits.

Realitzem la difusió de notícies amb informació accessible a través de vídeos en llengua de signes.

També realitzem tallers de formació en línia.

Compta amb nosaltres, #TOTANIRABE

 

En estos días en los que estamos aislados, la comunicación con la familia y con los servicios esenciales de atención a la ciudadanía son principalmente a través del teléfono.

Desde el Servicio de Atención a Personas Sordas de la Fundació seguimos trabajando desde casa para atender las necesidades de las personas sordas, principalmente en el acceso a la comunicación.

Mantenemos el contacto con personas sordas a través de videollamadas, en muchos casos diariamente, mediando en la comunicación con las familias, en las gestiones, en la anulación de citas, intermediando con los servicios telefónicos del servicio de empleo, etc.

A través de la Federación de Personas Sordas de las Islas Baleares se coordina la atención sanitaria y social, a través de un protocolo de actuación y del trabajo en grupo para compartir la informacón.

El trabajo con las familias es también importante para ofrecer apoyo en las tareas escolares y en actividades con las que divertir a los más pequeños.

Realizamos la difusión de noticias con información accesible a través de videos en lengua de signos.

También realizamos talleres de formación online.

Cuenta con nosotros/as, #TODOIRABIEN

    Otras noticias de Assorme