Vídeo accessible "Els contes de na Catalaina. En Myo i na Dorothea" del Museu de Menorca (17/03/21)

Des d'ASSORME us informem que gràcies al Servei d'Atenció a Persones Sordes de Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca, tenim un vídeo més adaptat del Museu de Menorca. En aquest cas es tracta de "Els contes de na Catalina" on en Myo i na Dorothea ens expliquen com es varen descobrir els fòssils de Myotragus Balearicus. Aquest conte també ha estat adaptat a tres llengües de signes: llengua de signes catalana, llengua de signes espanyola i sistema de signes internacional.

Vídeo en Llengua de Signes Catalana (LSC):

Vídeo en Llengua de Signes Espanyola (LSE):

Vídeo en Sistema de Signes Internacional (SSI):

​​

Otras noticias de Assorme