Vídeo accessible "La Menorca romana. Alt imperi" del Museu de Menorca (10/03/2021)

Des d'ASSORME us informem que gràcies al Servei d'Atenció a Persones Sordes de Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca, hem adaptat el vídeo del Museu de Menorca "La Menorca romana. Alt imperi" a tres llengües de signes: llengua de signes catalana, llengua de signes espanyola i sistema de signes internacional. 

Aquest vídeo parla sobre la romanització a Menorca i el que va suposar per a l'illa. 

Vídeo en Llengua de Signes Catalana (LSC):

Vídeo en Llengua de Signes Espanyola (LSE):

Vídeo en Sistema de Signes Internacional (SSI): 

Otras noticias de Assorme