Vídeo Accessible "La prehistòria. Els primers pobladors" del Museu de Menorca (05/11/20)

Des de l'Associació de Persones Sordes de Menorca us informem que, gràcies al servei d'interpretació proporcionat per Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca, tenim un vídeo accessible més per a persones sordes del Museu de Menorca.

Aquest vídeo parla sobre la prehistòria a Menorca, la figura del Myotragus Balearicus i l'arribada dels primers pobladors a l'illa.

Desde la Asociación de Personas Sordas de Menorca le informamos que, gracias al servicio de interpretación proporcionado por Fundación para Personas con Discapacidad de Menorca, tenemos un vídeo más accesible para personas sordas del Museo de Menorca.

​Este vídeo habla sobre la prehistoria en Menorca, la figura del Myotragus Balearicus y la llegada de los primeros pobladores en la isla.

 

Otras noticias de Assorme