Acte d'entrega de subvencions de la Fundació Guillem Cifré de Colonya (13/05/2022)

El passat divendres des d'ASSORME vam assistir a l'acte d'entrega de subvencions de la Fundació Guillem Cifré de Colonya juntament amb totes les entitas beneficiàries. Moltes d'elles, entitas membres de la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca

Moltes gràcies a Caixa Colonya pel seu compromís i recolzament constant! Seguim trencant barreres!

Otras noticias de Assorme