Documental: Kayak no limits, Menorca a cegues. (21/08/2020)

Ens complau informar que el dia hi haurà un documental "Kaiak no limits, Menorca a cegues".

Els dies de projecció seran:
Dia 21 d'agost de 2020. a les 21 h, al teatre Orfeó Maonès a Maó, i el dia 22 d'agost de 2020, a les 19:30 ha la Sala Polivalent de Canal Salat, a Ciutadella.

Aquest documental serà accessible per a persones sordes gràcies a el servei d'interpretació de llengua de signes proporcionat per Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca.

Teniu tota la informació en la programació adjunta

NOTA DE PROTOCOL
· Aquesta invitació es valida per la persona convidada o en qui delegui i per a un acompanyant.
· En el moment d’accedir al recinte s’ha de presentar el document d’identitat.
· La capacitat de l’espai es limitada per mesures de seguretat.
· L’accés a la sala es farà de manera esglaonada per evitar aglomeracions. Us recomanam
arribar 20 minuts abans de l’inici de l’acte.
· L’ús de mascareta es obligatori.
· Confirmau l’assistència, abans del dimecres 19 d’agost, a l’adreça electrònica
administracio@menorca.es
Indicant noms i llinatges de cada persona i si voleu assistir a la sessió de Maó o a Ciutadella.

Esperem la vostra participació!


Nos complace informar que el próximo día habrá un documental "Kayak no limit, Menorca a cegues".

Los días de proyección serán:
Día 21 de agosto de 2020. a las  21 h, en el teatro Orfeón Mahónes en Maó, y el día 22 de agosto de 2020, a las 19:30 h en la Sala Polivalente del Canal Salat, en Ciutadella.

Este documental será accesible para personas sordas gracias al servicio de interpretación de lengua de signos proporcionado por Fundación para Personas con Discapacidad de Menorca.

Tenéis toda la información en la programación adjunta

NOTA DE PROTOCOLO
· Esta invitación es válida para la persona invitada o en quien delegue y para un acompañante.
· En el momento de acceder al recinto se presentará el documento de identidad.
· La capacidad del espacio está limitada por medidas de seguridad.
· El acceso a la sala se hará de manera escalonada para evitar aglomeraciones. recomendamos
llegar 20 minutos antes del inicio del acto.
· El uso de mascarilla es obligatorio.
· Confirmar la asistencia, antes del miércoles 19 de agosto, en la dirección electrónica
administracio@menorca.es
Indicando nombres y apellidos de cada persona y si desea asistir a la sesión de Maó o en Ciutadella.

¡Esperamos vuestra participación!

Otras noticias de Assorme