Peticions d'espais i material de la pàgina web de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca accessible per a Persones Sordes

Amb l'objectiu de fer accessible la informació que trobaràs a la pàgina web de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, desde l'Associació de Persones Sordes de Menorca adaptem a la llengua de signes.

A continuació t'expliquem com accedir a l'apartat de peticions d'espais i materials per a entitats i associacions i informació d'interès què hi trobaràs.​

Con el objetivo de hacer accesible la información que encontrarás en la página web del Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca, desde la Asociación de Personas Sordas de Menorca adaptamos a la lengua de signos.

A continuación te explicamos cómo acceder al apartado de peticiones de espacios y materiales para entidades y asociaciones e información de interés que encontrarás.​

Otras noticias de Assorme