Projecte didàctic de vocabulari en Llengua de Signes (23/02/2023)

Gràcies al suport de la Fundació Guillem Cifré de Colonya i de la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca hem elaborat un projecte didàctic de vocabulari en Llengua de Signes.

Es tracta de material en llengua de signes de diferents temàtiques: dies de la setmana, mesos de l’any, els números i presentacions i salutacions.

Seguim per l'accessibilitat i per la llengua de signes! 🤟🏼🤩

Otras noticias de Assorme