Servei d'acompanyament 24hores de l'Institut Balear de la Dona

L'Institut Balear dela Dona ofereix dos serveis, un anomenat Atenció social a través de l'escolta telefònica i un altre servei d'acompanyament presencial, prèvia valoració, a fer gestions relacionades amb la violència (àmbit de la salut a fer part de lesions, àmbit policial a interposar denúncia, a l'àmbit judicial davant de ratificació i vistes judicials.

Aquí teniu informació sobre el servei 24h, on es defineixen els serveis que s'ofereixen (el servei d'atenció telefònica i d'acompanyaments presencials) així com informació sobre com accedir-hi, ja sigui per al servei d'acompanyament, com d'atenció social i informació sobré l'ampliació de l'horari del servei d'acompanyament presencial durant els mesos d'estiu: des de l'1 de juny al 30 de setembre s'amplia en horari nocturn de dilluns a diumenge, de 22h a 8h. La resta de l´any serà l´horari diürn habitual de 9h a 17h de dilluns a dijous i de 9h a 16h els divendres.

Otras noticias de Assorme