Vídeo Accessible "El jaciment de Sa Mola. Joventut Joan Flaquer i Fàbregues" del Museu de Menorca (12/10/20)

Des de l'Associació de Persones Sordes de Menorca us informem que, gràcies al servei d'interpretació proporcionat per Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca, tenim un vídeo accessible més per a persones sordes del Museu de Menorca.

Aquest vídeo parla sobre un jaciment trobat a la cova 6 de Sa Mola, una excavació començada fa més de 100 anys pel notari Joan Flaquer.

Desde la Asociación de Personas Sordas de Menorca le informamos que, gracias al servicio de interpretación proporcionado por Fundación para Personas con Discapacidad de Menorca, tenemos un vídeo más accesible para personas sordas del Museo de Menorca.

Este vídeo habla sobre un yacimiento encontrado en la cueva 6 de Sa Mola, una excavación iniciada hace más de 100 años por el notario Joan Flaquer

 

.

 

 

Otras noticias de Assorme